1
2
3
بسیج کارگری

حسن روشن مدیر فرهنگی و مجید عظیمی مدیر برنامه ریزی و مالی سازمان بسیج کارگری کشور به منظور نظارت از عملکرد بسیج کارگری این استان به یزد آمدند....

محمود زمانی قمی ظهر امروز در کارگروه تخصصی اشتغال استان یزد با بیان اینکه فرمانداران باید نسبت به مسئله اشتغال دغدغه مند باشند، اظهار داشت: من از...

نیک نام

دراین جلسه مسئول سازمان بسیج کارگری استان یزد ضمن تبریک میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام بیان کرد :ما در حال نزدیک شدن به 9 دی می باشیم...

نیک نام
نیک نام