1
2
3
در سبک زندگی ایرانیان فرهنگ کار باارزش بوده و در دین مبین اسلام نیز تأمین معاش خانواده به‌مثابه جهاد تلقی شده است؛ در این راستا باید از ظرفیت مشاغل...
روز گذشته کارگران کاشی کویر یزد با تجمع در دروازه قرآن به علت عدم پرداخت ۸ ماه حقوق راه خروجی یزد به سمت پل الغدیر را مسدود کردند. البته تجمع و تحصن...
در این مراسم سردار جمیری در خصوص نقش بسیج در جامعه ی کارگری و همچنین لازمه ی پرداختن به اقتصاد مقاومتی توسط همه ی آحاد مردم بویژه کارگران بسیجی...
نیک نام
نیک نام