1
2
3

در این دیدار آیت ا... ناصری، نماینده محترم ولی فقیه در استان یزد با تاکید بر اهمیت نقش کارگران و کارفرمایان در جامعه کارگریگفت: باید یک حس تعهد...

به مناسبت هفته کارگر مسئول سازمان بسیج کارگری استان یزد به اتفاق مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ،مدیر کل تامین اجتماعی و جمعی از اعضای شورای قشر...

به مناسبت اولین روز از هفته کارگر مسئول سازمان بسیج کارگری استان یزد به اتفاق مدیران اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی،جمعی از اعضای شورای قشر و...