1
2
3
نیک نام

سومین جلسه شورای اندیشه ورزی بسیج کارگری استان یزد در سال 96، روز گذشته با حضور 22 نفر از اعضای این شورا در محل شرکت یزد باف با موضوع بازاریابی و...

«سیدمحمد میرمحمدی» در کارگروه تخصصی اشتغال استان، در خصوص رشته فعالیت های دیده نشده، اظهار کرد: این موارد را نیز باید مدنظر قرار داد.

وی در...

به همت حوزه بسیج کارگری صاحب الزمان (عج) و همکاری اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی  شهرستان ابرکوه ،کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با...