1
2
3

«محمدحسین ریاحی» در جلسه آموزشی  دو روزه آشنایی با قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی که با حضور «بهمن عباسی» معاون مدیرکل دفتر اشتغال اتباع خارجی...

بسیج کارگری

مسئول سازمان بسیج کارگری استان یزد در این دیدار بیان داشت:کارگران در همه صحنه ها در کنار سایر اقشار جامعه در جهت پیشبرد اهداف نظام تلاش کرده اند،...

بسیج کارگری

«محمدحسین ریاحی» در دیدار با فرمانده جدید سپاه الغدیر استان با بیان اینکه طبق جامعه آماری، 190 هزار بیمه شده اصلی داریم گفت: بر همین اساس تاکنون...