شهدا

شهید محمد رضا دلاوری

شهید محمد رضا دلاوری   کارگر کارخانه اقبال یزد که مسئولیت تخریب را به عهده داشته و پس از اسارت تحسط کوموله در کردستان به شهادت می رسد. برای شادی شهدا و شهید محمد رضا دلاوری صلوات.

اضافه کردن دیدگاه جدید