اخبار

از دو خواهر معلول بسیجی کارگر توسط فرمانده سپاه الغدیر استان یزد تجلیل به عمل آمد

با هماهنگی به عمل آمده توسط بسیج کارگری با حضور سردار فرمانده سپاه الغدیر ،مسول سازمان بسیج کارگری استان یزد ،مسول امور خواهران و مدیر شرکت طراحان دوخت شهرستان تفت در منزل دو نفر از خواهران معلول بسیجی شرکت طراحان دوخت تجلیل به عمل آمد.

با هماهنگی به عمل آمده توسط بسیج کارگری  با حضور سردار فرمانده سپاه الغدیر ،مسول سازمان بسیج کارگری استان یزد ،مسول امور خواهران و مدیر شرکت طراحان دوخت شهرستان تفت، از دو  خواهر معلول بسیجی  کارخانه طراحان دوخت  با حضور در منزل آنها تجلیل به عمل آمد.

این خواهران بسیجی با معلولیت جسمی که دارند علاوه بر عضویت در بسیج کارخانه ،  با همکاری مدیر  واحد تولیدی  طراحان دوخت ، توان  کنترل و قرارداد بیش از 120 نفر از خواهران  کارگر   را که در خصوص  طراحی و دوخت لباس و پوشاک داشته و به اقتصاد کشور کمک می کنند.

اضافه کردن دیدگاه جدید