اخبار

بازدید دانش آموزان مدرسه بهار علم آموزان از یک واحد کارآفرینی در شهرستان بافق

دانش آموزان مدرسه دخترانه بهار علم آموزان به اتفاق مدیر مدرسه با حضور در سایت پرورش ماهی منطقه رودخانه شور و بازدید از استخر های پرورش ماهی از نزدیک درجریان چگونگی پرورش ماهی قرار گرفتند.
علی اصغر نوری شادکام رئیس اداره تعاون، کار و رفاه احتماعی شهرستان گفت: تولید و پرورش انواع ماهیان مانند تیلاپیا ،قزل، ماهی سفید و استحصال خاویار در این مجموعه نمونه ای از نوآوری و کارخلاقانه می باشد.فلاح مدیر سایت پرورش ماهی نیز ضمن خوش آمد به دانش آموزان در رابطه با تکثیر ، پرورش و تنوع ماهی های شور آبی و همچنین نحوه عرضه به بازار و برنامه های آتی مجموعه توضیحاتی ارائه نمود .بخشی از این بازدید علمی به طرح پرسش و پاسخ دانش آموزان با مدیر مجموعه پرورش ماهی اختصاص داشت.

اضافه کردن دیدگاه جدید