اخبار

مسئول بسیج کارگری استان یزد:

رزمایش بزرگ خدمت‌رسانی شیفت ایثار در یزد برگزار می‌شود

مسئول بسیج کارگری استان یزد گفت: فردا بیستم شهریور ماه بسیجیان در قالب شیفت ایثار در راستای تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی خدمت رسانی می کنند.
محمدرضا نیکنام با بیان اینکه از نهم تا ۲۹ شهریور ماه سال جاری رزمایش خدمات رسانی بسیج سازندگی برگزار می شود، اظهار کرد: در بسیج کارگری فردا بیستم شهریور ماه بسیجیان در قالب شیفت ایثار در راستای تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی خدمت رسانی می کنند.مسئول بسیج کارگری استان یزد گفت: با پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج کارخانه های استان هماهنگ شده که همایش خدمات رسانی بسیج در شیفت ایثارانجام شود و بنا‌به نیاز واحدهای تولیدی کارگران بر اساس نیازهای احساس شده فعالیت داشته باشند.وی در ادامه افزود: در این شیفت کارگران بسیجی از یک ساعت تا هر چند ساعت به صورت خود مختار و با عشق و علاقه به صورت ایثار در راستای تولید داخلی صرفه جویی و جلوگیری از اسراف این شیفت راه انجام می دهند.نیکنام در پایان گفت: در سراسر استان یزد تمام کارخانه هایی که دارای پایگاه مقاومت بسیج هستند شیفت ایثار به صورت داوطلبانه توسط کارگران بسیجی انجام می گیرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید