اخبار

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی جهت خواهران بسیجی برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با رویکرد تحکیم بنیاد خانواده و آموزش مهارت های زندگی با همکاری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مشارکت بسیج خواهران برگزار شد.
در این دوره آموزشی که با حضور فخرالسادات خامسی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و بیش از70 بانوی بسیجی برگزار شد، معاون اجتماعی سپاه الغدیر یزد گفت: ارتقاءکیفیت زندگی و رفاه اجتماعی یک فرآیند همه جانبه بوده و این مهم تنها شامل تقویت مهارت ها و توانایی های افراد نیست.محمدرضا فخرالدین زاده یادآور شد: ارتقا زندگی و رفاه اجتماعی شامل تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیطی بمنظور کاهش اثرات نامطلوب بر کیفیت زندگی فرد یا جامعه می باشد.در ادامه طیبه رشیدی توجه به نیازهای معنوی و عاطفی را یکی از مولفه های مهم در حفظ بنیان خانواده برشمرد و تصریح کرد: گاه در ازدواج تنها ملاک و معیار انتخاب ها شاخصه های مادی است در این روش به مقوله ها و شاخص های معنوی و عاطفی توجه خاصی نمی شود در حالی که می توان با ارتقای ابعاد معنوی و عاطفی، بنیان خانواده را مستحکم کرد.مدرس این دوره آموزشی افزود: مهم ترین عاملی که سبب تفاهم و همکاری اعضای خانواده می گردد وجود روحیه ی مشورت در خانواده است که در عین ایجاد خانواده ای مستحکم و صمیمی، بهترین محافظ در برابر مشکلات و موانع زندگی می باشد.در پایان اعضای حاضر در جلسه به پرسش و پاسخ و تبادل نظر پرداختند.

اضافه کردن دیدگاه جدید