10 ارديبهشت 1395 - 12:05
به  مناسبت هفته کارو کارگر با مدیرعامل شرکت یزد سفالین که به عنوان مدیر موفق در عرصه صنعت و تولیدمعرفی گردیده گف و گفت صمیمی داشتیم که مشروح آن به شرح ذیل تقدیم میگردد.دراین دیدار  و گف و گفت صمیمی...
14 بهمن 1393 - 02:15
لطفا خودتان را معرفی کنید؟سیدعلیرضاآستانه داری- مدیرکارخانه یزدباف سابقه فعالیت  شرکت یزدباف چند سال است؟شرکت یزدباف درسال1335 تاسیس گردیدو این شرکت 57سال است که درحال فعالیت است.شرکت چند نفر...