اخبار ویژه

نشان اقتصاد مقاومتی

حسن حقیقت" با بیان اینکه بسیج کارخانجات تنها نهادی در کشور است که به صورت میدانی در فضای خانواده تولیدی فعالیت می کند افزود: این مجموعه ماموریت توسعه فرهنگ کار و تربیت کارگر طراز انقلابی و کمک برای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال را برعهده دارد. وی اضافه کرد: اکنون ۱۷۰۰ گروه جهادی کارآمد در فضای تولیدی کشور ساماندهی شدند تا آسیب های و موانع تولید را بررسی و رفع و تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند.
ارزیابان طرح اعطای نشان اقتصاد مقاومتی صبح امروز به منظور داوری و ارزیابی طرح اعطای نشان اقتصاد مقاومتی با حضور در کارخانجات متعدد استان ، به بررسی و تحلیل مدارک مربوطه پرداخته و طبق روند آیین نامه کشوری داوری مربوطه را انجام دادند.  
🔶کارگاه آموزش عملی ارزیابان طرح اعطای نشان اقتصاد مقاومتی استان باحضور دکتر حقیقت مدیریت کارآمدی و بهره وری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در محل شرکت ریسندگی وبافندگی سلک باف یزد یکروزه برگزار گردید در این جلسه مهندس ابوئی مسئول سازمان بسيج کارگران و کارخانجات سپاه الغدیر استان یزد با بیان ظرفیت های صنعتی و معدنی و رتبه چهارم استان از لحاظ توسعه یافتگی و پیشرفت در سطح کشور و وجود شرکت های دانش بنیان و دارای شاخص های اقتصاد مقاومتی در استان خواستار ارزیابی دقیق و محقق شدن سهم استان در کشور جهت اعطای نشان اقتصاد مقاومتی شد و برگزاری جلسات در سطح شهرستانها  با مدیران و کار آفرینان