بازدید دانش آموزان مدرسه بهار علم آموزان از یک واحد کارآفرینی در شهرستان بافق
علی اصغر نوری شادکام رئیس اداره تعاون، کار و رفاه احتماعی شهرستان گفت: تولید و پرورش انواع ماهیان مانند تیلاپیا ،قزل، ماهی سفید و استحصال خاویار در این مجموعه نمونه ای از نوآوری و کارخلاقانه می باشد. فلاح مدیر سایت پرورش ماهی نیز ضمن خوش آمد به دانش آموزان در رابطه با تکثیر ، پرورش و تنوع ماهی های شور آبی و همچنین نحوه عرضه به بازار و برنامه های آتی مجموعه توضیحاتی ارائه نمود . بخشی از این بازدید علمی به طرح پرسش و پاسخ دانش آموزان با مدیر مجموعه پرورش ماهی اختصاص داشت.