پیگیری مجدد و بازدید از کارخانه مهسان سلامت یزد و بررسی مشکلات آن
1

 با حضور مهندس عزتی کارشناس بسیج کارگری کشور و مسئول بسیج کارگری و کارخانجات استان یزد جناب سرهنگ ابویی و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حوزه حمزه سیدالشهدا جناب سرهنگ صادقی بازدید مجددی از کارخانه مهسان سلامت برگزار گردید .

در جریان این بازدید مسئولین درروند اجرایی کارخانه و خط تولید بازدید داشته و با صحبت با مسئولین کارخانه و کارگران در جریان مشکلات این کارخانه قرارگرفته و وعده پیگیری مشکلات را در سطح استانی و همچنین کشوری دادند .