1
2
3
یادواره
دکتر اله بداشتی پنجشنبه شب درمراسم دومین یادواره شهدای کارگری وشهدای مدافع حرم استان یزد وده شهید کارگر کارخانجات سلک باف یزد افزود:همه ما باید...
یادواره
دکتر اله بداشتی پنجشنبه شب درمراسم دومین یادواره شهدای کارگری وشهدای مدافع حرم استان یزد وده شهید کارگر کارخانجات سلک باف یزد افزود:همه ما باید...

به مناسبت ماه محرم به همت بسیجیان حوزه های مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات سپاه الغدیر تعداد 2500 بسته معیشتی به ارزش تقریبی هر...

بسیج
بسیج
بسیج
جلسه بسیج کارگری