اخبار ویژه
Submitted by بسیج کارگری و … on

سردار شهید محمد رفیعیان بهابادی ، فرزند حسین و متولّد بهاباد در یزد . وی تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهش کذراند . سپس در رشتة اتوماتیک هنرستان شهید رجایی ادامة تحصیل داد و در ۱۳۶۰ ش مدرک دیپلم را گرفت . او همزمان با تحصیل با راهنمایی شهید صدوقی به مبارزة سیاسی علیه حکومت پهلوی پرداخت و به پخش اعلامیّه و نوارهای سخنرانی امام (ره) مشغول شد و به همین سبب زندانی شد و مورد شکنجه قرار گرفت و حکم اعدام او صادر گردید . امّا این حکم با تلاش آیت الله شهید صدوقی (ره) باطل شد و از زندان آزاد گردید . وی از ۱۳۵۸-۱۳۶۱ ش در جهاد سازندگی به خدمت پرداخت و به عنوان یک کارگر نمونه به خدمت می پرداخت . آنگاه در ۱۳۶۱ ش عازم جبهه گردید و پس از مدّتی به عضویّت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد . مسؤولیّت ها : مسؤول قسمت خدمات ، نیروی مقاومت بسیج یزد ، ۱۴ فروردین ۱۳۶۱- ۱ مهر ۱۳۶۲ ش ؛ فرماندة واحد لجستیک تیپ ۱۸ الغدیر یزد ، ۲ مهر ۱۳۶۲-۲۲ مرداد ۱۳۶۳ ش ؛ سرپرست واحد لجستیک نیروی مقاومت بسیج ناحیة یزد ، ۱ فروردین – ۲ خرداد ۱۳۶۴ ش و فرماندة لجستیک تیپ ۱۸ الغدیر یزد ، ۶ آذر ۱۳۶۴-۱ بهمن۱۳۶۵ ش . رفیعیان به عنوان مسؤول لجستیک نیروی مقاومت بسیج یزد و تیپ ۱۸ الغدیر یزد انجام وظیفه نمود و سرانجام در عملیّآت کربلای ۵ بر اثر اصابت ترکس گلولة توپ به شهادتر سید . پیکرش را در گلزار شهدای بهاباد به خاک سپردند . از او دو فرزند به نامهای : فاطمه و زهرا به یادگار مانده است .
مسؤولیّت ها :

مسؤول قسمت خدمات ، نیروی مقاومت بسیج یزد ، ۱۴ فروردین ۱۳۶۱- ۱ مهر ۱۳۶۲ ش ؛ فرماندة واحد لجستیک تیپ ۱۸ الغدیر یزد ، ۲ مهر ۱۳۶۲-۲۲ مرداد ۱۳۶۳ ش ؛ سرپرست واحد لجستیک نیروی مقاومت بسیج ناحیة یزد ، ۱ فروردین – ۲ خرداد ۱۳۶۴ ش و فرماندة لجستیک تیپ ۱۸ الغدیر یزد ، ۶ آذر ۱۳۶۴-۱ بهمن۱۳۶۵ ش .

رفیعیان به عنوان مسؤول لجستیک نیروی مقاومت بسیج یزد و تیپ ۱۸ الغدیر یزد انجام وظیفه نمود و سرانجام در عملیّآت کربلای ۵ بر اثر اصابت ترکس گلولة توپ به شهادتر سید . پیکرش را در گلزار شهدای بهاباد به خاک سپردند . از او دو فرزند به نامهای : فاطمه و زهرا به یادگار مانده است .

تصویر
1