اخبار

استفاده از ظرفیت های سپاه گره گشای صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود

نماینده مردم یزد و اشکذر گفت: ورود سپاه به صنعت کشور و استفاده از توانایی و تجارب آن موجب شکوفایی و و خودکفایی اقتصاد می شود.
سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مردم یزد و اشکذر در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی مورخ 98/4/3 عنوان داشت مردم در اظهاراتشان از نیروهای دفاعی قدردانی می‌کردند و می‌گفتند که چگونه است در ارتش و سپاه این نظم به خوبی برقرار است آنها توانستند هواپیمای جاسوسی سرنگونی کنند نه تنها به خوبی این کار را انجام دادند بلکه هواپیمای با سرنشین را از هواپیمای بی سرنشین تمیز دادند. پس چگونه است در مابقی امور سه قوه این نظم وجود ندارد؟ امیدوارم این نظم در امور مورد اهتمام مسؤولان قرار گیرد.نماینده مردم یزد و اشکذر ادامه داد،‌ در خصوص این اظهاراتش بیان داشت: مهمترین نکته در خصوص نیروهای مسلح و بویژه سپاه این است که این نیروها دل از همه جا بریده و به توان خودشان متکی شده اند.وی افزود: خود اتکایی، جوانگرایی و استفاده از تجارب نیروهای باسابقه سبب شده نیروهای مسلح در زمینه صنعت دفاعی به پیشرفت های چشمگیری دست یابند که این امر حاصل وجود نظم و قاعده، تبعیت از سلسله مراتب، جوانگرایی و اعتقاد، ایمان و خودباوری و مدیریت قوی است و این عوامل در هر دستگاهی وجود داشته باشد آن دستگاه موفق خواهد بود.موسوی در پایان اظهار داشت: استفاده از توان و ظرفیت نیروهای مسلح و بویژه سپاه در صنایع خودروسازی، هوایی، ریلی و جاده ای باعث شکوفایی و خودکفایی کشور خواهد شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید