اخبار

بازدید دانش آموزان دبستان پسرانه خرم نژاد (شاهد) از شرکت پارس مداد یزد

در راستای ترویج فرهنگ کار و تولید دانش آموزان دبستان پسرانه خرم نژاد (شاهد) از شرکت پارس مداد یزدبازدید نمودند.
پیرو هماهنگی با شرکت پارس مداد یزد، دانش آموزان مقطع پنجم مدرسه خرم نژاد از نوع و نحوه فعالیت و فرایند تولید از شرکت پارس مداد بازدید کردند.هدف از این بازدید آشنایی دانش آموزان با فضای کسب و کار واقعی، حضور در محیط های صنعتی، توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و ایده پردازی بوده که با همکاری شرکت پارس مداد، این بازدید صورت گرفت.در این بازدید دانش آموزان با مراحل تولید یک مداد ،که روزانه با آن سر و کار دارند، از نزدیک آشنا شدند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید